NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Popis stanovništva 2011

Posted by montun April - 11 - 2011 0 Comment

Piše: Ivan Pamić

U povodu ovogodišnjeg popisa stanovništva donosimo vam pregled popisa stanovništva 0d 1857 do 2001 za četiri naselja zapadnog Pelješca – Lovišta, Nakovane, Vignja i Kućišta, te Orebića kao centra Općine:

Prvi popisi stanovništva na našem području provela je Dubrovačka Republika i to nakon kupnje Pelješca. Popis je izvršen 1393/96 prvenstveno kako bi se poluotok mogao podijeliti vlastelima. U tom popisu se navodu naselja, crkve, broj životinja, te stanovništvo. Iako nepotpun pruža dragocjene informacije, kao i onaj potpuniji koji se proveo 1673/74. 

Prvi djelomični popisi stanovništva na ostalom području današnje Republike Hrvatske provedeni su tek 1746. i 1754., u doba vladavine Marije Terezije, a nazvani su „terezijanskima“. Ti popisi nisu obuhvatili cijelo stanovništvo, naime izostavljeno je plemstvo i svećenstvo. Stanovništvo je popisivano prema pripadnosti posjeda pojedinom vlastelinu ili gradu. Popis 1785., proveden za vladavine Josipa II., nazvan „jozefinski“, također je bio nepotpun, bez uključivanja svećenstva. Zatim slijedi također nepotpuni Popis 1805., bez svećenstva, plemića i vojske. Popis 1850./1851. također nije bio zadovoljavajući jer se zbog tadašnjih prilika provodio dvije godine.

Prvi sveobuhvatan popis proveden je 1857. u tadašnjoj Austriji, i tek nakon tog popisa postoje podaci za cijelo područje današnje Republike Hrvatske. Slijedili su redoviti popisi 1869., 1880., 1890., 1900. i 1910. Između Prvog i Drugoga svjetskog rata u Kraljevini Jugoslaviji provedena su dva popisa, 1921. i 1931. Popis 1941. nije proveden zbog rata iako su obavljene pripreme.Poslije Drugoga svjetskog rata u Republici Hrvatskoj provedeno je sedam popisa stanovništva. Prvi je proveden 1948., tzv. kratki popis, s glavnim ciljem da se nakon rata utvrdi brojno stanje i teritorijalni raspored stanovništva. Pet godina poslije, 1953., proveden je kompletan popis radi povećanih potreba za kompleksnijim informacijama o stanovništvu. Od 1961. nadalje popis se u Republici Hrvatskoj provodi redovito u desetogodišnjim razmacima (1961., 1971., 1981., 1991. i 2001.).

 Popis 2011. će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011., prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa. U Vignju djeluje jedna popisivačica koja će ovih dana obići 80 domačinstva. Prvi, tj. preliminarni rezultati objavit će se do 30. lipnja 2011., a sadržavat će podatke o ukupnom broju popisanih osoba te ukupnom broju stanovnika, kućanstava i stambenih jedinica, na razini Republike Hrvatske, županija, gradova/općina i naselja