NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

MJESNI ODBOR VIGANJ  

Predsjednik:Asja Perčić 2009 –  

Članovi mjesnog odbora: Miroslav Roso, Nediljko Nenadić, Ivan Vicelić, Ante Franić, Petar Ortolio  

……………………………………………………………….  

UZORNA NAKOVANA (Assossiation for protection and development of Nakovana)  

Puni naziv: Udruga za zaštitu, očuvanje i razvoj Nakovane – Nakovana  

Predsjednik: Nikica Vicelić 2007 –  

Datum osnivanja: 20.07.2002  

www.nakovana.hr  

……………………………………………………………….  

HRVATSKI DOM VIGANJ (Viganj cultural society)  

Predsjednik:Petar Ortolio 2008 –  

IO: Dino Dalmatin, Neven Radovančić, Dejan Nikpaljević, Ljilja Suhor, Alen Stupin, Ivan Pamić, Mladen lupis  

Datum osnivanja: 1910  

……………………………………………………………….  

  

DVD Viganj

  DVD VIGANJ (Fire Fighting Society)

Puni naziv: Dobrovoljno Vatrogasno društvo Viganj  

Predsjednik: Ivan Opačak  

Datum osnivanja: 1998  

   

   

   

    ………………………………………………………………  

BOFOR (Sea sports club)  

Puni naziv: Klub športova na moru i tehničke kulture  

Predsjednik: Mario Roso (1999 –  

Datum osnivanja:1999  

www.bofor.hr 

  

……………………………………………………………….  

 

KVAŠK

 VK  KVAŠK (Vaterpolo club) 

Puni naziv: Kučiško-viganjski akademski športski klub  

Predsjednik: Lovro Meštrović (2007 –  

Datum osnivanja: 26.06.1998.  

   

   

   

……………………………………………………………….  

BOĆARSKI KLUB VIGANJ  

Predsjednik: Ante Grego (2004 –  

Datum osnivanja: 2004  

  

……………………………………………………………….  

PRIJATELJI KUĆIŠTA  

Predsjednik: Ante Katić (2011 –     ) 

Datum osnivanja: 29.06. 2011. 

www.prijatelji-kucista.com 

   

 , 

 ……………………………………………………………….  

ŽUPNI URED ŽUPA SV. MIHOVIL