NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

VIGANJ – PRIPREMA ZA SEZONU

Posted by montun March - 15 - 2017 0 Comment

Tekst i slike: Ivan Pamić

Viganj, 15.03.2017. – S dolaskom proljeća krenuli su i radovi u Vignju i okolici radi pripreme što bolje nadolazeće sezone. U Nakovani,  napuštenom selu,  zaboravljenom pomalo od svih, a izuzetnog turističkog potencijala zbog  brojnih arheoloških nalaza,  postavljeno je 6  info tabli čiju izradu je financirala TZOO, a izradio obrt Sabioncello.

Radi se o info tablama koji su izrađeni prema modificiranom elaboratu “Nakovanske staze” koje je već 2003. izradio arheolog Stašo Forenbaher prilikom njegovog djelovanja u Nakovani. Table su postavljene na najatraktivnijim mjestima – Grad, Spila, Gomila, Donja Nakovana, Podac, te na križanju ceste i starog puta za Grad gdje su prošle zime postavljeni smjerovi za slobodno penjanje. U budučnosti je planirano postavljanje još tabli kako bi se posjetioci što bolje upoznali sa bogatom povijesnom i prirodnom baštinom Nakovane, te kako bi se taj prostor oživio kao Eko-arheološki i rekreacijski park. Nekoliko entuzijasta je prethodnih dana volonterskim radom očistilo i stari put koji povezuje Donju Nakovanu sa Gradom, središnji plato na toj ilirskoj gradini, te oslobodilo vegetacije najveću ilirsku grobnu gomilu promjera 20tak metara i visine 4 metara. Inače u promjeru od samo jednog kilometra sa Gradom u središtu nalazi se stotinjak ilirskih grobnih gomila, od čega je večina devastirana ili prekrivena vegetacijom.  Da podsjetimo Nakovana je tijekom kralja Agrona i kraljice Teute bila jedno od najvažnijih centara Ilirske kraljevine s koje su se kontrolirali pomorski pravci južnog Jadrana. Osim gradine Grada i grobnih gomila, tu je otkriven i špiljski hram sa svetištem plodnosti. Nažalost i nakon desetak godine nije se realizirao projekt Prezentacije Spile Nakovane i Muzeja Nakovana, kojom bi ovo napušteno mjesto dobilo na važnosti kao turistička destinacija.

TZOO je postavila i prve table smeđe signalizacije u Lovištu i Vignju, a u slijedečem vremenskom periodu se planiraju postaviti i u Kućištu i Nakovani, te postupno obilježiti smeđom signalizacijom i sve crkve, te drugi kulturnopovijesni objekti. Za napomenuti je da se do sada od Kućišta do Lovišta nalazila samo jedna tabla smeđe signalizacije, koju su još 2003. postavili volonteri UZORNe Nakovane. Smeđa odnosno turistička signalizacija jedna je od osnovnih  turističkih potreba i trebala bi se što prije postaviti.

U Vignju su u tijeku radovi na kapelici na groblju gdje se planira postaviti rashladna komora za ispračaj pokojnika, te postavljanje rasvjete kako bi se osvjetlila crkva Sv. Mihovila.

Na SRC Ante Kosiću volonteri SRD Viganj postavili su koš koji su svojim sredstvima nabavili, a u planu je postavljanje još dviju konstrukcija za košarku, čime bi se ovo školsko igralište zaokružilo.  Volonteri SRD Vignja će uskoro postaviti i novu ojačanu ogradu oko samog igrališta, a DVD Viganj već je u nekoliko akcija uredio hortikulturu u okolici. Pripremni radovi odvijaju se i u prostorijama Hrvatskog doma Viganj, gdje je otvoren prolaz između sale i Kuventa, a uskoro će se urediti i dvije prostorije u kojem će biti uredi udruga u Vignju, te mjesto gdje će se izložiti arheološki nalazi s potopljene rimske galije.  U planu je i dodatno uređivanje galerije sa stepeništem. U travnju će se u prostorijama Kuventa snimati i skvence filma “Aleksi”, sa brojnim poznatim hrvatskim glumcima.

Danas su završeni i poslovi postavljanja novih protukliznih pločica ispred škole i vrtića. Već godinama su pločice ispred škole i vrtića predstavljale veliku opasnost za djecu, jer je dolazilo do brojnih ozljeda i nesreća uslijed klizanja, od koje su neke mogle  završiti i tragično.  U vrtu ispred vrtića nabaviti će se i nekoliko igračaka za djecu.

Plaže su se nadohranile, no ostaje žal da cijela obala Vignja izgleda zapušteno i devastirano. Nažalost kako se radi o pomorskom dobru svaki radovi na tom dijelu su zabranjeni bez donošenja detaljnog plana uređenja (DPU). Nažalost DPU se ne može planirati, bez  prihvaćanja Prostornog plana Općine koji se oteže iz godine u godinu. Na nedavnom Zboru građana stanovnici Vignja istaknuli su i nedovoljni broj kontejnera i kanti za smeće u sezonu, ali i održavanju istih. Prošle godine zbog tehničkih poteškoća su kontejneri ostali neispražnjni dva dana, te se iz njih širio nesnosni smrad.

Za svaku pohvalu je i konačno postavljanje zaštitne ograde kroz borove u Perni, gdje su se u zadnjih dvadesetak godina događala najčešća izlijetanja auta.

Zbog opširnosti poslova u velike projekte poput  uređenja centra Vignja sa spomen parkom, rekonstrukcija krova Doma i izgradnja novog bučarskog zoga, krenuti će se nakon ljeta.

 

 

 

 

 

Comments are closed.