NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

PRIPREMA ZA SEZONU – SASTANAK S UDRUGAMA

Posted by montun February - 24 - 2014 0 Comment

Tekst i slike: Ivan Pamić

Orebić, 24.02.2014. – Večeras je u prostorijama Muzeja  održan sastanak Turističkog viječa s  čelnicima  udruga i predstavnicima 11 mjesnih odbora na području Općine Orebić s glavnom temom osmišljavanja kvalitetne turističke sezone, naročito u vansezonskim mjesecima.

Kako produžiti  i kvalitetno obogatiti sezonu, pitanje je na koje su predstavnici udruga svojim planovima i projektima pokušali dati odgovor. Zanimljiva događanja za ovo ljeto ponudila je Udruga likovnih umjetnika u suradnji s Maticom Hrvatskom koji će likovnim kolonijama i radionama pokušati obogatiti turističku ponudu. Liga protiv raka, udruge vinara, klape iz Orebića i sa Župe, kao i druga kulturnoumjetnička društva također imaju zanimljive programe, a postoji inicijativa da se u Orebiću, a možda i u drugim  mjestima Općine organiziraju tijkom cijelog ljeta Noći vina.  Amaterska kazališna skupina “Kušin” ima u pripremi predstavu za koju je jedna izvedba već dogovorena u Vignju u rujnu.

Hrvatski dom Viganj predstavio je opsežan i zanimljiv program za Kulturno ljeto. Kao i prošle godine kulturnozabavne manifestacije početi će u Vignju već krajem travnja i u svibnju, a trajati će kroz cijelo ljeto do listopada.  Koncept ovog Kulturnog ljeta u Vignju ide u smjeru da se sami turiste uključe u manifestacije. U prostoru Kuventa Hrvatski dom organizirati će ne samo klapske večeri već i Antičke noći kojom se želi predstaviti i bogata ilirska i rimska prošlost. Uz rimske vojnike, tu će biti i ilirski ratnici, gladijatori, koji će osim Kuventom prodefilirati i kroz cijeli Viganj što će zasigurno biti atrakcija. Za Svetog Liberana organizirati će se ljetni maskenbal sa pomorskom tematikom – Pirates party, na kojem će se i turiste motivirati da se maškaraju u gusare, kapetane, sirene i mornare. U sklopu te noći organizirati će se i potraga za blagom. Ovog ljeta obilježiti će se i davnašnji posjet engleskog kralja Edwarda VIII Vignju, u sklopu kojeg će Vignjem prodefilirati Kumpanija s Korčule. Novoosnovana udruga Sportsko rekreacijsko društvo Viganj predstavila je ambiciozni program organizacije sportskozabavnih manifestacija u predsezoni i postsezoni. U suradnji s Hrvatskim domom Viganj organizirati će se windsurf natjecanje u svibnju, te viganjske igre – Rozarijadu u rujnu i listopadu, a sve sa ciljem da se Viganj promovira kao destinacija sportskog i rekreacijskog turizma. U sklopu Rozarijede (ime dolazi od Gospe od Rozarije – zaštitnice Vignja) organizirale bi se natjecanja u vodenim sportovima ( windsurf, kite, SUP), te kopnenim sportovima poput malog nogometa, bućanja, streličarstva i rekreativnog hodanja (trekkinga).

Od ostalih udruga saznaje se da će Nogometni klub Orebić također organizirati nekoliko koncerata, dok će se ove godine UMO ograničiti na organizaciju ekoloških akcija. Problem UMO-a, kao uostalom i gotovo svih drugih udruga je članstvo, odnosno volja  pojedinaca da  pridonesu boljitku društva. S istim problemom se suočava MO Lovište koji će se ovog ljeta, zbog nedostaka ljudstva ograničiti na dvije ili tri fešte.

Zaključak sastanka bio je da se što prije, kroz mjesec dana dostavu planovi svih udruga i mjesnih odbora Turističkom viječu kako bi se koordinirali datumi, kako ne bi došlo do bespotrebnog preklapanja. Možemo reći da je ovakav sastanak bio za svaku pohvalu organizatorima, te da je bio veoma produktivan.