NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

PRONAĐEN RIMSKI NATPIS

Posted by montun June - 30 - 2011 0 Comment

Tekst i slike: Ivan Pamić

Viganj, 09.06.2011– Nekoliko dana nakon što je u Vignju nađen rimski novčić, sasvim slučajno pronađen je i ulomak rimskog natpisa. Naime, radnici Viadukta koji su ovih dana angažirani na obnovi obilaznice Vignja zamijetili su među otpadnim materijalom i jednu ploču s latinskim slovima.

Radi se o ulomku jedne veče kamene ploće veličine 24 x 24 cm sa ugraviranim tekstom:

V I R(?) ili VM

P V T E(?)

C O N

V E(?)

te s još nekim znakovima koje je teško odgonetnuti.

Lijevi rub ukrašuje reljef koji prikazuje žensko tijelo u ležečem položaju sa cvijetom umjesto glave. Najvjerojatnije se radi o nadgrobnom spomeniku lokalnog Rimljanina koji je tu imao svoju villu rusticu.

Rimski natpis iz Vignja - Ivan Pamić

Inače na području od Sv. Ivana u Vignju, pa do Trstenice u Orebićima nalazilo se nekoliko rimskih ladanjskih zdanja – villa rusticae. U Vignju je osim ostataka nekoliko tih vila, pronađeno i nekoliko grobova, poklopac sarkofaga, jedan kraći natpis, nekoliko novčića, te nekoliko amfora iz rimskog perioda. Posebno je bila zanimljiva rimska amfora s dječačkim kosturom, danas nažalost zagubljenom. Isto tako jedno od najbogatijih podmorskih nalazišta nalazi se kod Podgalije, nedaleko rta Sv. Ivana, gdje je nađena antička galija s bogatim teretom.

Nažalost, vjerojatno se neće nikad zaigurno utvrditi originalna lokacija novopronađene ploće. Naime, radnici Viadukta pronašli su ploču na obilaznici Vignja, stotinjak metara od Kraljevića sela, međutim tamo je po njihovim riječima dospjela u kamionu koji je prevezao materijal s klizišta podno crkve Sv. Mihovila. Tamo je vjerojatno ploča dospjela prije nekoliko godina kada se otvorila rupa u cesti, pa se ona punila materijalom s raznih iskopa od Vignja do Perne.

Arheolog Dino Demicheli s Katedre na Odsjeku za arheologiju pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu smatra da se radi se o ulomku nadgrobnog spomenika, odnosno stele, koja bi se ugrubo mogla datirati u 2. ili u 3. stoljeće. S obzirom da je sačuvan samo manji dio natpisa, teško se može rekonstruirati ostatak natpisa na osnovi sačuvanih slova. Jedino što se s velikom vjerojatnošću može kazati je to da je spomenik podignuo ili muž ženi ili žena mužu. Naime, u predzadnjem se retku vide slova koja se mogu pročitati kao CON[iugi], što označava supružnika općenito, kako muškog, tako i ženskog.

Ako je za pretpostaviti da prva dva slova predstavljaju slova V i M , ona bi se mogla protumačiti kao Vir Magnificus (VM) što znači veliki/veličanstveni čovjek.

Dosad je na cijelom Pelješcu pronađeno sveukupno 24 natpisa iz rimskog razdoblja, tako da će ova novopronađena iz Vignja povećati broj natpisa na 25.

Zajedno s prijepronađenim novčićem, ova ploča će nači svoje mjesto u zavičajnoj zbirci koja se uređuje u sklopu Hrvatskog Doma Viganj.