NAKOVANA, VIGANJ & KUĆIŠTE news

News and Tourist info portal

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Archive for July 14th, 2018

klapa Kaše

Viganj, 14.07.2018. -   U organizaciji TZO Orebić i Hrvatskog doma Viganj u prostoru klaustra Kuventa nastupiti će 16.07. u ponedjeljak s početkom u 20:30 dubrovačka klapa Kaše. U sklopu klapske večeri otvoriti će se i mala hidroarheološka zbirka  u novouređenom prostoru s izvorom. Tu su izloženi nalazi sa podmorske arheološke lokacije “Galija” kod Sv. Ivana,  a prostor je obogaćen panelima sa izložbe arheologa Marija Radaljca “Viganj – antički brodolom” koja  [ Read More ]